Ikon för Rikstermbanken

bruten färg

svensk term: bruten färg
förklaring:

Bruten färg är en term som används inom färgläran för att beskriva en färg som blandats av två sekundärfärger. Dessa färger skiftar i grått.

Det är också ett sätt att måla som innebär att färgerna appliceras på områden av ren färg istället för att blandas samman. Färgerna blandas i betraktarens öga och skapar på så sätt en ny färg. Färgen kan läggas på i små fläckar, som hos pointillismen, eller på så sätt att de grundläggande färglagren lyser igenom efterföljande lager och skapar en ny färg.

se även:
 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011