Ikon för Rikstermbanken

bildsemiotik

svensk term: bildsemiotik
definition:

vetenskapsgren som undersöker villkoren för kommunikation och mänsklig produktion av tecken i vidaste mening

anmärkning:

Bildsemiotiken är ett viktigt instrumenten för undersökning av konst- och massbilder.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011