Ikon för Rikstermbanken

alabaster

svensk term: alabaster
förklaring:

Alabaster är en finkornig bergart av vilken det finns två slag. Den ena, en kalciumkarbonat, användes till skulpterade arbeten i det gamla Egypten och Mesopotamien. Den andra, en kalciumsulfat, användes mycket till skulpterade arbeten i mindre skala i Europa från medeltiden och framåt.

 
källa: Svenska konstnärer/Sveriges Kulturnät: Ordlista | 2011