Ikon för Rikstermbanken

varumärke

svensk term: varumärke
förklaring:

Beskriver det samlade intrycket av en produkt, ett företag eller en organisation, dvs. de associationer och löften som omgivningen tolkar in i produkten, företaget eller organisationen skapar det samlade värdet tillsammans med namnet (jfr eng. ”brand”).

I juridiska sammanhang i Sverige är ett registrerat varumärke synonymt med ett skyddat namn eller märke (jfr engelska: ”trademark”).

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011