Ikon för Rikstermbanken

uppfinning

svensk term: uppfinning
förklaring:

En uppfinning är en ny teknisk upptäckt eller apparat och behöver inte nödvändigtvis komma till användning till skillnad från en innovation. Allting som används av människor som inte är uppkommet ur naturen är uppfinningar.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011