Ikon för Rikstermbanken

semiotik

svensk term: semiotik
definition:

läran om bl.a. tecken och teckensystem

anmärkning:

Hur man tolkar en funktion och känsla genom form och symboler.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011