Ikon för Rikstermbanken

prototyp

svensk term: prototyp
förklaring:

Är en förlaga, ett första exemplar av en produkt eller en enkel fungerande testmodell i ett eller ett fåtal exemplar som tas fram som mall för en produktion.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011