Ikon för Rikstermbanken

profil

svenska termer: profil
företagsprofil
definition:

önskad framtoning av ett företag på marknaden, som förmedlas genom dess visuella och kommunikativa uttryck

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011