Ikon för Rikstermbanken

produkt

svensk term: produkt
definition:

konkret resultat av tillverkningsprocess, som kan vara kontrollerad eller spontan

anmärkning:

Kan vara föremål, tjänst eller vara.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011