Ikon för Rikstermbanken

patent

svensk term: patent
definition:

immaterialrättsligt skydd för uppfinningar

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011