Ikon för Rikstermbanken

modell

svensk term: modell
definition:

kopia, ofta i förminskad skala, av ett föremål, en byggnad eller en miljö

anmärkning:

Kan vara en förebild/mönster för en hantverksmässig eller industriell produktion som ett arbetsredskap i en utvecklingsprocess.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011