Ikon för Rikstermbanken

mönster

svensk term: mönster
definition:

grafisk bild/dekor som återges på annat material såsom exempelvis textil porslin, glas, plast

anmärkning:

I andra sammanhang kan det vara ett mönster för bl.a. tillskärning av kläder.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011