Ikon för Rikstermbanken

logotyp

svensk term: logotyp
definition:

ord och/eller bild som är utformad som symbol för ett företag eller en produkt

anmärkning:

Logotyp kommer från grekiskans ”logos”, ord och ”typos”, avtryck, bild.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011