Ikon för Rikstermbanken

konstindustri

svensk term: konstindustri
definition:

industriell framställning av konstnärliga bruks- eller prydnadsföremål, oftast med väsentlig medverkan av konstnärer under produktionen

se även:
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011