Ikon för Rikstermbanken

koncept

svensk term: koncept
definition:

idéinnehåll eller plan, som innehåller t.ex. en produkts eller en verksamhets särskilt utmärkande, gemensamma egenskaper

anmärkning:

Koncept kan ses som ett samlingsuttryck för ett företags komplexa erbjudande som innehåller kombinationen av varor, tjänster etc.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011