Ikon för Rikstermbanken

interaktionsdesign

svensk term: interaktionsdesign
definition:

design inriktat på nytta och användbarhet av främst digitala produkterna, men även fysiska som ska passa in i sina sammanhang, vara lätta att använda och stödja människor i deras uppgifter

anmärkning:

Interaktionsdesign ska även ses som en designdisciplin, närmast besläktad med industridesign eller grafisk design men med en stor del dataprogrammeringsmoment. Till skillnad från traditionell grafisk design innefattar interaktionsdesign utformning av ett systems beteende och flöden och ett fokus på produkternas estetiska kvalitéer i kombination med användarnas upplevelser.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011