Ikon för Rikstermbanken

industridesignprocessen

svensk term: industridesignprocessen
förklaring:

Industridesignprocessen är grunden för de arbetsmetoder som SVID oftast arbetar med. Den särskiljer sig från andra kreativa processer genom att den innehåller moment av gestaltning och utgår tydligt från en brukare, kund. Den arbetsprocessen har som syfte att lösa ett problem för målgruppen/brukaren/kunden.

se även:
 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011