Ikon för Rikstermbanken

illustration

svenska termer: illustration
visualisering
definition:

sätt att belysa eller visa information med hjälp av en grafisk lösning i form av en ritning, skiss, målning eller liknande

anmärkning:

Kan utföras analogt så väl som digitalt.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011