Ikon för Rikstermbanken

hemslöjd

svensk term: hemslöjd
definition:

hantverksmässig tillverkning av bruks- eller prydnadsföremål, ursprungligen i hemmet för eget bruk eller för försäljning.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011