Ikon för Rikstermbanken

form

svensk term: form
definition:

rumslig gestalt eller figur, anordnad i två eller tre dimensioner

anmärkning:

Inom konstvetenskapen syftar form på organisation av linjer, ytor och volymer. ”Att något tar form” avser materialisering av t.ex. idé och tanke.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011