Ikon för Rikstermbanken

estetik

svensk term: estetik
förklaring:

Traditionellt sett läran om skönhet och konst, förnimmelsen och uppfattning av den fysiska gestaltningen.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011