Ikon för Rikstermbanken

ensamrätt

svensk term: ensamrätt
förklaring:

Förfoga ensam över en produkts egenskaper och affärsmöjligheter. Det innebär enligt immaterialrättsskyddet att man ensam har beslutsrätt över föremålets utveckling och marknadsföring.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011