Ikon för Rikstermbanken

designskydd

svenska termer: designskydd
mönsterskydd
förklaring:

En produkts utseende kan skyddas med ett designskydd. Det ger dig ensamrätt på formgivningen. PRV (Patent- och registreringsverket) använder oftast ordet designskydd när man beskriver och informerar men i många fall används ordet mönsterskydd.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011