Ikon för Rikstermbanken

designingenjör

svensk term: designingenjör
definition:

ingenjör på kandidat- eller masternivå med specialistkunskaper inom designområdet som ofta gör yrkespersonen extra lämplig att samarbeta med designer eller upphandla designtjänster

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011