Ikon för Rikstermbanken

designforskning

svensk term: designforskning
definition:

forskning som bedrivs på universitet och högskola om design

anmärkning:

Forskningen drivs främst på ekonomiska, tekniska och designinstitutioner för att utveckla, beskriva, strukturera kunskap om design på akademisk nivå samt att värdera designinsatser.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011