Ikon för Rikstermbanken

designföretag

svenska termer: designföretag
designkonsultföretag
definition:

fristående företag eller nätverk med gemensamt varumärke, som levererar designkompetenser till varu- eller tjänsteproducerande företag

anmärkning:

I ett designföretag kan även ingå andra kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011