Ikon för Rikstermbanken

designer

svensk term: designer
definition:

person som utför professionell gestaltning i en designprocess av budskap, varor, tjänster, processer eller miljöer

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011