Ikon för Rikstermbanken

designavdelning

svensk term: designavdelning
definition:

avdelning hos ett varu- eller tjänsteproducerande företag som levererar designkompetenser till andra funktioner inom företaget

anmärkning:

På en designavdelning kan även ingå andra kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011