Ikon för Rikstermbanken

design management

svensk term: design management
definition:

ledning, användning och integration av design, både som process och resultat, på olika nivåer i ett företag eller i en organisation

anmärkning:

Design management påverkar på både strategisk, taktisk och operativ nivå.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011