Ikon för Rikstermbanken

bruksföremål

svenska termer: bruksföremål
nyttoföremål
definition:

föremål som är avsedda att användas (för dagligt bruk)

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011