Ikon för Rikstermbanken

artefakt

svensk term: artefakt
definition:

föremål skapat av människohand

anmärkning:

Artefakt kommer från latinets ord för konstgjord.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011