Ikon för Rikstermbanken

Designtrappan

svensk term: Designtrappan
förklaring:

Genom modellen Designtrappan kan ett företags designmognad grupperas utifrån synen på design i fyra olika nivåer. Ju högre upp på designtrappan, desto mer strategisk betydelse har design.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011