Ikon för Rikstermbanken

Design för Alla

svensk term: Design för Alla
förklaring:

Design för Alla är en vision om att hela samhället ska fungera för alla människor. I praktiken är Design för Alla ett arbetssätt som innebär att alla produkter, miljöer och tjänster utformas för att fungera för så många människor som möjligt. Utgångspunkten för en designer eller arkitekt i designprocessen är att vidga målgruppen och se till människors skilda behov i olika situationer i livet, och inte fokusera på särlösningar för vissa grupper, till exempel funktionshindrade.

 
källa: SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign: Designordlista | 2011