Ikon för Rikstermbanken

villkorsbilaga

svensk term: villkorsbilaga
definition:

handling som kompletterar skuldebrevet till ett lån

anmärkning:

Av handlingen framgår bl.a. vilken räntesats lånet löper med samt vilken villkorsändringsdag som gäller.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008