Ikon för Rikstermbanken

värdepappersfond

svensk term: värdepappersfond
definition:

fond som består bland annat består av aktier eller andra värdepapper som uppkommit genom kapitaltillskott från allmänheten

anmärkning:

Värdepappersfonden ägs av dem som köpt andelar i fonden (fondandelar).

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008