Ikon för Rikstermbanken

värdepappersbolag

svensk term: värdepappersbolag
definition:

bolag som har tillstång att handla med fonder, aktier, optioner, konvertibler och andra värdepapper

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008