Ikon för Rikstermbanken

uppsägning

svensk term: uppsägning
förklaring:

När en av parterna i ett avtal meddelar att han vill avsluta avtalet. Det finns ofta reglerat i avtalet hur uppsägningen ska gå till och under vilka förutsättningar uppsägning får ske.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008