Ikon för Rikstermbanken

upplupen ränta

svensk term: upplupen ränta
definition:

ränta som har genererats men som ännu inte belastat gäldenärens konto

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008