Ikon för Rikstermbanken

transaktionskonto

svensk term: transaktionskonto
definition:

konto lämpat för täta och återkommande transaktioner

anmärkning:

Ett transaktionskonto är ofta försett med tilläggsfunktioner såsom giro, kort m.m..

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008