Ikon för Rikstermbanken

tilläggspension

svensk term: tilläggspension
definition:

pension som tilldelas de som är födda 1938–1953 (den s.k. mellangenerationen)

anmärkning:

Den beräknas enligt reglerna i ATP-systemet. Är man född 1937 eller tidigare får man hela sin pension som tilläggspension.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008