Ikon för Rikstermbanken

termin

svensk term: termin
definition:

bindande kontrakt att köpa eller sälja någonting till ett bestämt pris vid en bestämd tidpunkt

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008