Ikon för Rikstermbanken

statsskuldväxel

svensk term: statsskuldväxel
definition:

kortfristigt räntepapper (obligation) som staten använder för sin upplåning

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008