Ikon för Rikstermbanken

statsobligationer

svensk term: statsobligationer
definition:

obligationer som emitteras för statens räkning av Riksgäldskontoret

anmärkning:

En del av statens upplåning (statsskulden).

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008