Ikon för Rikstermbanken

spärra

svensk term: spärra
förklaring:

Ett sätt att förhindra att ett konto (och ibland även tillhörande kort) kan disponeras av kontohavaren eller annan. Görs t.ex. för konton som ställts som säkerhet för lån, omyndigs konto eller konto som missbrukats. Spärrar kontot eller kortet gör man även i samband med förlust av kontokort.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008