Ikon för Rikstermbanken

solvens

svensk term: solvens
förklaring:

Solvens eller solvensgrad är förhållandet mellan försäkringsbolagets tillgångar och värdet på de garanterade pensionsbelopp bolaget har lovat sina kunder. Det är alltså ett mått på hur väl bolagets tillgångar räcker för att kunna betala ut de garanterade pensionsbeloppen. Enligt lag ska solvensgraden överstiga 104 % för traditionell försäkring.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008