Ikon för Rikstermbanken

solidariskt borgensansvar

svensk term: solidariskt borgensansvar
förklaring:

Innebär att flera borgensmän svarar ”en för alla, alla för en” för borgensåtagandet. Om en eller flera av borgensmännen skulle sakna betalningsförmåga, får övriga borgensmän betala även dessa delar.

se även:
 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008