Ikon för Rikstermbanken

skuldsanering

svensk term: skuldsanering
definition:

förfarande varigenom en privatperson under vissa förutsättningar kan få sina skulder nedskrivna/sanerade

anmärkning:

Skuldsanering regleras i skuldsaneringslagen.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008