Ikon för Rikstermbanken

skiktad ränta

svenska termer: skiktad ränta
räntetrappa
definition:

beräkningsmetod där räntan beräknas enligt olika räntesatser i olika beloppsintervall

anmärkning:

På sparkonton ges ibland högre ränta när saldot kommer över en viss nivå.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008