Ikon för Rikstermbanken

serielån

svensk term: serielån
definition:

lån där amorteringstakten ändras under lånets löptid efter en ofta i förväg fastställd plan

anmärkning:

Amorteringen är vanligen lägst första tiden och ökar efter hand.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008