Ikon för Rikstermbanken

remburs

svensk term: remburs
förklaring:

En betalningsform som är vanlig vid internationell handel. En remburs är ett ovillkorligt åtagande från köparens bank att betala säljaren när en säljaren uppfyller de villkor som är angivna i rembursen.

 
källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå: Ordlista | 2008